Arsip

Archive for 26 Juli, 2007

Serat Sabdo Jati

26 Juli, 2007 Tinggalkan komentar

1. Hawya pegat ngudiya ronging budyayu
Margane suka basuki
Dimen luwar kang kinayun
Kalising panggawe sisip
Ingkang taberi prihatos

Jangan berhenti selalulah berusaha berbuat kebajikan,
agar mendapat kegembiraan serta keselamatan serta tercapai segala cita-cita,
terhindar dari perbuatan yang bukan-bukan, caranya haruslah gemar prihatin. Baca selengkapnya…

Iklan
Kategori:Budoyo

Pesan Syeh Siti Jenar

26 Juli, 2007 11 komentar

Hidup itu bersifat baru
dilengkapi pancaindra
sebagai barang pinjaman
bila diminta pemiliknya kembali
menjadi tanah dan membusuk
hancur dan bersifat najis
karena sifatnya itu
Pancaindra tak dapat dipakai sebagai pedoman

Budi, pikiran, angan-angan, kesadaran
satu wujud dengan akal
bisa menjadi gila, sedih, bingung
lupa tidur dan sering tak jujur
ajak dengki terhadap sesama
‘tuk kebahagiaan sendiri
timbulkan jahat dan sombong
ke lembah nista nodai nama dan citra
Baca selengkapnya…

Kategori:Tasawuf

Garis-Garis Besar Agama Islam.

26 Juli, 2007 2 komentar

 

An Umar Rodliyallohu anhu Qola :

“Bainama nahnu juluusun’inda rosulillah SAW. Dzata yaumin idz thola’a ‘alaina rojulun syadidu bayaadlits Tsiyaabi syadiidu Sawa Disy-sya’ri Laa Yuroo’alaihi Atsarus Safari Walaa Ya’rifuhu Minha Ahadaun Hattaa Jalasa Ilan Nabiyyi SAW. Fa Asnada Rukbataihi Wawadlo’a Kaffaihi ‘Alaa Fakhidaihi Waqola: ” Yaa Muhammad Akhbirni ‘Anil ISLAM!”

Faqola Rosululloh SAW.” Al-Islam An Tasyha da-an Laa Ilaaha Illalloh Wa Anna Muhammad Rosululloh, Watqimash-sholaata, Watuktiyaz Zakata Watashuuma Romadlon Watahujjal Baita Inistatho’ta Ilaihi Sabiila”

Qola : “Shodaqta” Fa’ajibnaa lahu Yas Alauhu Wayushoddiquhu, Qola: “Fa Akhbarni ‘Anil IMAN!”. Qola: ” An Tumina Billahi Wamalaikatihi Wakutubihi Warusulihi Wal Yaumil Akhir Watumina Bil Qodri Khoirihi Wasyarrihi”. Baca selengkapnya…

Kategori:Agomo