Beranda > Agomo > Islam

Islam

An Umar Rodliyallohu anhu Qola  :“Bainama nahnu juluusun’inda rosulillah SAW. Dzata yaumin idz thola’a ‘alaina rojulun syadidu bayaadlits Tsiyaabi syadiidu Sawa Disy-sya’ri Laa Yuroo’alaihi Atsarus Safari Walaa Ya’rifuhu Minha Ahadaun Hattaa Jalasa Ilan Nabiyyi SAW. Fa Asnada Rukbataihi Wawadlo’a Kaffaihi ‘Alaa Fakhidaihi Waqola: ” Yaa Muhammad Akhbirni ‘Anil ISLAM!”Faqola Rosululloh SAW.” Al-Islam An Tasyha da-an Laa Ilaaha Illalloh Wa Anna Muhammad Rosululloh, Watqimash-sholaata, Watuktiyaz Zakata Watashuuma Romadlon Watahujjal Baita Inistatho’ta Ilaihi Sabiila” Qola : “Shodaqta” Fa’ajibnaa lahu Yas Alauhu Wayushoddiquhu, Qola: “Fa Akhbarni ‘Anil IMAN!”. Qola: ” An Tumina Billahi Wamalaikatihi Wakutubihi Warusulihi Wal Yaumil Akhir Watumina Bil Qodri Khoirihi  Wasyarrihi”. Qola:” Shodaqta – Fa Akhbirni ‘Anil IHSAN !”. Qola : ” An Ta’budalloha Ka-annaka Tarohu Fain Lam Takun Tarohu Fainnahu Yaroka”. Qola:” Fa Akhbirni ‘Anis Saa’ati!”. Qola: “Mal Mas-uulu’anhaa Bi a’lami Minassaail”. Qola:”Fa Akhbirni ‘An Amaarotihaa”. Qola: “An Talidal Amatu Robbatahaa Wa An Tarol Hufaatal ‘Urotal ‘Aalata Ri-aa-Asysyaai Yatathowaluuna Fil Bunyaan” Tsumman Tholaqo Falabitsa Malaiyyan Tsumma, Qola:” Atadri Massaa-il?” Qultu:” Allohu Wa Rosuluhu A’lamu”. Qola: “Fainnahu Jibril Ataakum Yu’Alimukum Dinikum ( Rowahu Muslim). Artinya :Dari Umar Rodliyallohu ta’ala anhu : Ia telah berkata,” Ketika kami duduk dekat Rosululloh SAW. Sekonyong-konyong nampaklah kepada kami seorang laki-laki yang memakai pakaian yang sangat putih dan berambut sangat hitam, tak terlihat padanya bekas (tanda-tanda) perjalanan dan tak ada seorangpun diantara kami yang mengenalnya, maka duduklah ia di hadapan Nabi lalu disandarkanlah lutut Nabi dan meletakkan tangannya diatas paha Nabi, kemudian berkata : ” Hai Muhammad, terangkan pada ku tentang ISLAM!”Maka jawab Rosululloh, : ISLAM yaitu : Hendaklah engkau menyaksikan bahwasanya tiada Tuhan selain Alloh dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Alloh ( Syahadat Tauhid dan Syahadat Rosul).Hendaklah engkau mendirikan SHOLAT lima waktu, Dan mengeluarkan ZAKAT, dan Hendaklah engkau berPUASA dalam bulan Romadlon, dan Hendaklah engkau mengerjakan HAJJI ke baitulloh jika engkau kuasa menjalankannya”.Berkata orang itu,” BENAR”, maka kami heran, ia bertanya dan ia pula membenarkannya.Maka bertanya lagi orang itu,” Maka terangkanlah kepada ku tentang IMAN !”.  Jawab Nabi, “Hendaklah engkau beriman :

 1. Kepada Alloh,
 2. Kepada malaikat-malaikat Alloh,
 3. Kepada Kitab-kitabNya,
 4. Kepada Utusan-utusanNya,
 5. Kepada Hari Kiamat dan
 6. Hendaklah engkau beriman kepada Takdir yang baik dan Takdir yang buruk”.

Berkata orang tadi, ” Benar “, Bertanya lagi,” maka beritahulah kepadaku tentang IHSAN ?”.Jawab Nabi ,” Hendaklah engkau beribadah (mengabdi) kepada Alloh seakan-akan engkau melihat kepada Nya, jika engakau tidak bisa melihatNya maka sesungguhnya Ia melihat engkau”.Tanya orang itu lagi,: Beri tahukan aku tentang hari kiamat !”. Jawab Nabi : ” Orang yang ditanya itu tidak lebih tahu dari si penanya itu sendiri”. Tanya orang itu lagi,” Beritahukanlah aku tentang tanda-tandanya !”Jawab Nabi,” Diantara nya jika seorang hamba (sahaya) telah melahirkan tuannya (majikannya), dan jika engkau melihat orang yang tadinya miskin papah, berbaju compang-camping sebagai penggembala kambing sudah mampu sehingga berlomba-lomba dalam kemegahan bangunan”.Kemudian pergilah orang tadi. Aku diam tenang sejenak, kemudian Nabi berkata kepadaku,” Wahai Umar tahukah engkau siapakah yang bertanya tadi? “Jawab ku:” Alloh dan Rosulul Nya lebih mengetahui”. Kata Nabi ,” Dia itu Malaikat Jibril, datang kepadamu untuk mengajar tentang agamamu”.Riwayat Imam Muslim. Berdarkan hadist diatas bapat disimpulkan bahwa  garis besar agama Islam ada 12 garis.Garis No.1 sampai dengan 12 adalah  terkandung dalam satu rukun agama, yang disebut Rukun Iman dan Rukun Islam serta Rukun ikhsan.Rukun Iman ada 6 macam, dan Rukun Islam adalah 5 macam, jumlahnya 11 . Dan yang kedua belas adalah rukun IKHSAN. Lihat hadits di atas (Point 5).Ikhsan adalah hukum yang khusus, bagi orang-orang yang merasa tahu kepada TUHAN, bagi orang-orang yang merasa diketahui Tuhan.Angka 12 adalah kumpulan dari angka 1 + 2 jadi isinya yang 12 itu diringkas menjadi 3( Trilogi).

 • Rukun Islam
 • Rukun Iman
 • Rukun Ikhsan

Pokok ajaran Islam adalah Ketauhidan ( IMAN), manunggal dengan Qudrat Irodat Tuhan. Kalimat Tauhid adalah ” LAA ILAAHA ILALLOH”Apabila ditulis dengan huruf arab la ilaha ilalloh itu hurufnya ada 12 :Waktu sehari ada 12 jam dan semalam 12 jam, satu tahun 12 bulan.La ilaha ilalloh, artinya Tidak ada Tuhan selain Alloh.LA ILAHA = TIDAK ADA TUHAN, tidak ada Tuhan Batu, tidak ada Tuhan Matahari, tak ada Tuhan Bapak, tak ada Tuhan Anak, dan sebagainya.ILALLOH = HANYA ADA ALLOH.Pokok ajaran yang ke 12 adalah IKHSAN, yang mempelajari adalah orang-orang sufi dan Ilmu nya disebut Ilmu Tasawuf.Ilmu Tasawuf adalah Ilmu yang mempelajari kebersihan hati dalam Ibadah kepada Alloh Ta’ala. Nah Ilmu Thoriqoh adalah salah satu bagian dari Ilmu Tasawuf. Rukun Iman 6, Rukun Islam 5 dan Rukun Ikhsan 1 jumlahnya 12, jumlah antara angka 1 dan angka 2 sama dengan 3.  Ketiga pokok rukun agama Islam ini disampaikan dalam dua ajaran yaitu disebut :

 • Pendidikan Jasmani – Ilmu Tata lahir disebut Ilmu Syariat – Fiqih
 • Pendidikan Ruhani – Ilmu Tata Bathin disebut juga Ilmu Tauhid dan Ilmu Tasawuf .

Datang atau lahirnya pembawa rohmat, pemimpin dunia yaitu Nabi Muhammad SAW juga pada tanggal 12 Robiul awal tahun Fiil (Gajah) yaitu 20 April 571 M, pada hari Senin ( Isnain atinya dua ). Itulah tali berpilih tiga: Iman, Islam dan Ihsan. Dicapai dengan tiga ilmu, Fiqhi, Ushuludin dan Tasauf. 

Pendapat Al-Junaid, yang terhitung sebagai salah seorang ulama besar dalam hal Tasawuf mengemukakan lagi arti tasauf:

 Tasawuf ialah membersihkan hati dari apa yang mengganggu perasaan kebanyakan makhluk, berjuang menaggalkan pengaruh budi yang asal (instink) kita,  memadamkan sifat-sifat kelemahan kita sebagai manusia, menjauhi segala seruan dari hawa nafsu, mendekati sifat-sifat suci kerohanian, dan bergantung kepada ilmu-ilmu hakikat, memakai barang yang penting dan terlebih kekal, menaburkan nasehat kepada sesame ummat manusia, memegang teguh janji kepada Allah dalam hal hakikat, dan mengikut contoh Rosululloh dalam hal syari’at.” 

Selain yang telah kita sebutkan di atas terdapat pula beberapa nama lain, diantaranya: Hasan Basri-wafat tahun 110 H(721 M), Malik bin Dinar- wafat th  181 H (792 M), Ibrahim bin Adham –wafat th. 161 H. (772 M), Zin Nun al Mishri, Yazid Bustami, Yahya bin Mu’adz, Syech Junaid al Bagdhadi, Al Hallaj, Imam Ghozali,  Syech Muhyiddin Ibnu Arobi, Suhrawardi, Jalalludin Rumi, Fariduddin al Athar, Sari as Saqoti, Abdurrahman Jami, Rabiah al Adawiyah, dll. 

Dari tasawuf inilah bermunculan thoriqoh-thoriqoh seperti Thoriqoh Qodiriyyah, Thoriqoh Bustamiyah, Thoriqoh Suhrawardiyah. Thoriqoh Naqsobandiyah, Thoriqoh Maulawiyyah, Thoriqoh Shiddiqiyyah dll.

Disarikan From Ploso mlst

Kategori:Agomo
 1. Titis Kamajaya
  19 September, 2007 pukul 8:43 am

  Andaikan sebagian besar muslim Indonesia mendapat hidayah dari Allah swt untuk belajar ilmu thoriqoh, maka akan damailah negeri ini. Jauh dari ketidak adilan, jauh dari bencana dan jauh dari kesombongan…. Terutama untuk para pemimpinnya yang dapat menjadi panutan rakyat pada umumnya. Sebuah negara yang penduduknya mengaku muslim, namun mengapa negara ini tak pernah dapat merasakan damai atau sejahtera yang hanya menjadi angan-angan semata. Karena tak adanya pemimpin yang adil yang dapat mencontoh Nabi Besar Muhammad saw.

  Xendro Talk:

  Karena cara BerAgamanya baru sampe ucapan……..

 1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: